Musioł, A. „Prakseologia W Coachingu Jako Interaktywnym Procesie Odkrywania zasobów I możliwości Coachee”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 3, marzec 2019, s. 149-62, doi:10.21697/2018.54.3.16.