Grzybowski, J. „Richard Swinburne, Czy Jezus Był Bogiem?, tłum. Małgorzata Wiertlewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, T. 54, nr 4, listopad 2019, s. 131-40, doi:10.21697/2018.54.4.32.