Grzegorzyca, A. „Eriugeny Koncepcja Stworzenia Wszystkiego Z Niczego W człowieku”. Studia Philosophiae Christianae, T. 55, nr 1, listopad 2019, s. 47-69, doi:10.21697/2019.55.1.03.