Napadło, M. „Stworzenie I Ewolucja – Dwa «puzzle» chrześcijańskiego światopoglądu”. Studia Philosophiae Christianae, T. 55, nr 1, listopad 2019, s. 97-128, doi:10.21697/2019.55.1.05.