Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Nt. Oblicza Nihilizmu We współczesnej Filozofii I Kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 Maja 2018 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 55, nr 1, listopad 2019, s. 135-42, doi:10.21697/2019.55.1.41.