Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z XVIII Sympozjum Filozoficznego Nt. Filozofia Dla teologów, Instytut Teologiczny Im. Św. Józefa Bilczewskiego, Lwów, 28 Kwietnia 2018 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 55, nr 1, listopad 2019, s. 143-9, doi:10.21697/2019.55.1.42.