Kazibut, R. „Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a Stanowisko chrześcijańskiego Teizmu Naturalistycznego”. Studia Philosophiae Christianae, T. 51, nr 4, wrzesień 2016, s. 97-121, doi:10.21697/spch.2015.51.4.03.