Łaciak, P. „Pojęcie przesądu W Filozofii Krytycznej Kanta I Fenomenologii Husserla”. Studia Philosophiae Christianae, T. 51, nr 4, wrzesień 2016, s. 123-49, doi:10.21697/spch.2015.51.4.04.