Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z V ogólnopolskiego Konwersatorium Z Cyklu Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W Etyce, Akademia Ignatianum, Kraków, 21 Kwietnia 2015”. Studia Philosophiae Christianae, T. 51, nr 4, wrzesień 2016, s. 167-76, doi:10.21697/spch.2015.51.4.06.