Kaczmarek, J. „O Stosowaniu narzędzi I Struktur Formalnych W Filozofii. Ontologia Formalna. Ontologia Topologiczna”. Studia Philosophiae Christianae, T. 55, nr 2, czerwiec 2019, s. 103-24, doi:10.21697/spch.2019.55.2.05.