Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Nt. The Drama of Freedom in the Slavonic World in the 20th Century, Trnavská Univerzita V Trnave, Trnawa, 25 Października 2018 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 55, nr 3, wrzesień 2019, s. 137-45, doi:10.21697/spch.2019.55.3.41.