Kobyliński, A. „Czym Jest Sakralny Wymiar Natury? Filozoficzna Interpretacja twórczości Friedricha Hölderlina W dziełach Romano Guardiniego”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 1, marzec 2020, s. 5-25, doi:10.21697/spch.2020.56.1.01.