Łagosz, M. „Problem (a)czasowości Boga”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 1, marzec 2020, s. 79-102, doi:10.21697/spch.2020.56.1.04.