Podrez, E. „Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka Istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum W Krakowie, Kraków 2018 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 1, marzec 2020, s. 143-56, doi:10.21697/spch.2020.56.1.32.