Kobyliński, A. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie Religijne, Kultura I racjonalność Wiary W twórczości Romano Guardiniego", Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 Maja 2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 1, marzec 2020, s. 171-8, doi:10.21697/spch.2020.56.1.42.