Nowak, M. „Sprawozdanie Z Konferencji: "Człowiek I społeczeństwo Wobec Wyzwań Technologii. Filozoficzno-Kulturowe Aspekty postępu technicznego", UKSW, 23.05.2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 1, marzec 2020, s. 179-92, doi:10.21697/spch.2020.56.1.43.