Woźniewska-Działak, M. „Patriotyzm W Filozofii Praktycznej Karola Libelta. Wokół Rozprawy "O miłości ojczyzny"”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 2, czerwiec 2020, s. 163-91, doi:10.21697/spch.2020.56.2.07.