Piętka, D. „Dwie możliwe Interpretacje Paradoksu Zenona Z Elei "Korzec prosa"”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 4, grudzień 2020, s. 203-24, doi:10.21697/spch.2020.56.4.10.