Grzybowski, J. „Znaczenie, Recepcja I Konsekwencje Filozoficzne Encykliki "Aeterni Patris" W kontekście Pytania O Filozofię chrześcijańską”. Studia Philosophiae Christianae, T. 56, nr 4, grudzień 2020, s. 225-5, doi:10.21697/spch.2020.56.4.11.