Duchliński, P. „Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW W Warszawie, Warszawa 2019, Ss. 367 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, T. 57, nr 1, lipiec 2021, s. 127-39, doi:10.21697/spch.2021.57.R.01.