Puczydłowski, M. „Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo Capax, Capax Hominis. Z Problematyki Antropologicznej W późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, Ss. 256 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae, T. 57, nr 1, lipiec 2021, s. 141-6, doi:10.21697/spch.2021.57.R.02.