Janowski, J. M. „W Poszukiwaniu tożsamości współczesnej Filozofii Przyrody”. Studia Philosophiae Christianae, t. 57, nr 2, grudzień 2021, s. 73-99, doi:10.21697/spch.2021.57.A.10.