Perz, Tomasz. „Człowieczeństwo W ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego”. Studia Philosophiae Christianae 58, no. 1 (lipiec 31, 2022): 73–97. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/10082.