Sawicki, Michał, i Arian Kowalski. „Pogańscy Bogowie nieświadomości. Przed-Filozoficzna myśl Grecka a Koncepcja Polimorficznego umysłu W Psychologii głębi”. Studia Philosophiae Christianae 58, no. 1 (lipiec 31, 2022): 141-157. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/10085.