Tytko, Karolina. „Personalistyczny Projekt Filozofii Osoby a wspólnota osób. Grzegorz Hołub, «Understanding the Person. Essays on the Personalism of Karol Wojtyła», Peter Lang, Berlin 2021, Ss. 196 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 58, no. 2 (grudzień 31, 2022): 161–175. Udostępniono czerwiec 2, 2023. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/11751.