Grzybowski, Jacek. „(rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham I Tomasz Z Akwinu. Spór O jedność Formy Substancjalnej W człowieku, Seria: Opera Philosophorum Medii Aevi (textus Et studia), Tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015”. Studia Philosophiae Christianae 52, no. 2 (luty 13, 2018): 155-159. Udostępniono wrzesień 20, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2173.