Kozanecka-Dymek, Anna Maria. „(rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – Wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego Program logizującej Modernizacji myśli Filozoficzno – Teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015”. Studia Philosophiae Christianae 52, no. 2 (luty 13, 2018): 160-169. Udostępniono wrzesień 22, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2174.