Kobyliński, Andrzej. „Sprawozdanie Z uroczystości Otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej Im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej Z VI ogólnopolskim Konwersatorium Z Cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie W etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 Maja 2016”. Studia Philosophiae Christianae 52, no. 2 (luty 13, 2018): 170-175. Udostępniono wrzesień 20, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2175.