Kazibut, Radosław. „Epistemiczny układ Odniesienia Praktyki Badawczej Nauki Laboratoryjnej”. Studia Philosophiae Christianae 52, no. 4 (luty 14, 2018): 59-82. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2187.