Grabowski, Marian. „Egzegeza Filozoficzna początku Genesis”. Studia Philosophiae Christianae 53, no. 1 (luty 15, 2018): 35-58. Udostępniono wrzesień 29, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2194.