Kobyliński, Andrzej. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej "Reflections on the Man in the Slavic Philosophical Thought", Trnavská Univerzita V Trnave, Trnawa, 26 Października 2016 R.”. Studia Philosophiae Christianae 53, no. 2 (luty 16, 2018): 153-162. Udostępniono sierpień 7, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/2204.