Podrez, Ewa. „Tadeusz Biesaga, Spór O Podstawy Etyki Medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a Kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII W Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 53, no. 4 (marzec 28, 2019): 111-130. Udostępniono wrzesień 27, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3402.