Wachowski, Witold. „Normatywność Usytuowana. Ujęcie Ekologiczne”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 1 (marzec 29, 2019): 143-165. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3411.