Kmiecikowski, Waldemar. „O Pewnym dwugłosie W Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Normatywność między Etologią a Etyką Empiryczną”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 2 (marzec 29, 2019): 83-109. Udostępniono luty 4, 2023. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3415.