Woszczyk, Agnieszka. „Żałoba, Rozpacz, śmierć − Analiza Kazusu. Próba dookreślenia Specyfiki Pracy Doradczo-Filozoficznej”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 3 (marzec 29, 2019): 37-60. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3420.