Zdybek, Przemysław. „Krytyczne Spojrzenie Z Perspektywy Psychologa Na Granice Poradnictwa Filozoficznego W porównaniu Do Psychoterapii, Pomocy Psychologicznej I Coachingu”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 3 (marzec 29, 2019): 61-83. Udostępniono wrzesień 25, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3421.