Musioł, Anna. „Prakseologia W Coachingu Jako Interaktywnym Procesie Odkrywania zasobów I możliwości Coachee”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 3 (marzec 29, 2019): 149-162. Udostępniono wrzesień 25, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3424.