Podrez, Ewa. „Piotr Stanisław Mazur, Zarys Podstaw Filozofii człowieka. Antropologiczne Zastosowanie Metody Separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, Ss. 216 (rec.) ”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 4 (listopad 8, 2019): 117-130. Udostępniono sierpień 7, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3700.