Gralewicz, Agnieszka. „Filozofia I Film – Sprawozdanie Z Warszawskiego Dnia Filozofii, Obchodzonego W Dniu 16 Listopada 2017 Roku Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie”. Studia Philosophiae Christianae 54, no. 4 (listopad 8, 2019): 141-156. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3702.