Kobyliński, Andrzej. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej Nt. Oblicza Nihilizmu We współczesnej Filozofii I Kulturze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 23 Maja 2018 R.”. Studia Philosophiae Christianae 55, no. 1 (listopad 9, 2019): 135-142. Udostępniono sierpień 15, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/3709.