Buczkowska, Janina. „Poznawcza Geneza języka a Informacyjna Struktura Znaczenia”. Studia Philosophiae Christianae 51, no. 4 (wrzesień 20, 2016): 75-96. Udostępniono wrzesień 22, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/44.