Kazibut, Radosław. „Filozoficzna myśl Roberta Boyle’a a Stanowisko chrześcijańskiego Teizmu Naturalistycznego”. Studia Philosophiae Christianae 51, no. 4 (wrzesień 20, 2016): 97-121. Udostępniono luty 5, 2023. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/45.