Łaciak, Piotr. „Pojęcie przesądu W Filozofii Krytycznej Kanta I Fenomenologii Husserla”. Studia Philosophiae Christianae 51, no. 4 (wrzesień 20, 2016): 123-149. Udostępniono styczeń 27, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/46.