Kaczmarek, Janusz. „O Stosowaniu narzędzi I Struktur Formalnych W Filozofii. Ontologia Formalna. Ontologia Topologiczna”. Studia Philosophiae Christianae 55, no. 2 (czerwiec 30, 2019): 103-124. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/6339.