Drabarek, Anna. „On National Character and Patriotism. An Analysis of the Views of Julian Ochorowicz”. Studia Philosophiae Christianae 55, no. 3 (wrzesień 30, 2019): 57-80. Udostępniono wrzesień 23, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/6350.