Podrez, Ewa. „Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka Istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum W Krakowie, Kraków 2018 (rec.)”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 1 (marzec 31, 2020): 143-156. Udostępniono sierpień 7, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/7297.