Kobyliński, Andrzej. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary I Perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 Października 2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 1 (marzec 31, 2020): 161-170. Udostępniono sierpień 7, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/7299.