Kobyliński, Andrzej. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie Religijne, Kultura I racjonalność Wiary W twórczości Romano Guardiniego", Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 Maja 2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 1 (marzec 31, 2020): 171-178. Udostępniono sierpień 7, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/7301.