Nowak, Maciej. „Sprawozdanie Z Konferencji: "Człowiek I społeczeństwo Wobec Wyzwań Technologii. Filozoficzno-Kulturowe Aspekty postępu technicznego", UKSW, 23.05.2019 R.”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 1 (marzec 31, 2020): 179-192. Udostępniono sierpień 7, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/7302.