Woźniewska-Działak, Magdalena. „Patriotyzm W Filozofii Praktycznej Karola Libelta. Wokół Rozprawy "O miłości ojczyzny"”. Studia Philosophiae Christianae 56, no. 2 (czerwiec 30, 2020): 163-191. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch/article/view/7877.